Om Campus Nord AS

Campus Nord AS skal være den ledende arrangør av tilbud innenfor undervisning av helserelaterte fag.                                                  

Selskapets formål er å forestå utvikling og gjennomføring av kompetansekonsepter og prosjekter og relatert virksomhet som etterspørres av kunder eller eiere, herunder også deltakelse i andre selskaper.

Campus Nord AS har hele landet som arbeidsområde, og innehar stor kompetanse på våre tilbud.

Campus Nord AS har en lærerstab som innehar stor og bred kompetanse, med sykepleierutdanningen som grunnballast – og våre lærere er ute i praksisfeltet, slik at disse hele tiden er oppdatert på hva som skjer.

Campus Nord AS ønsker å bistå alle som vil ta en grunnutdanning som helsefagarbeider og/ eller til å ta en videreutdanning.

Campus Nord AS har flere former for undervisningsopplegg.

Et er å kunne undervise via Lyd/Bilde, en direkteoverføring av undervisning til flere plasser/klasserom samtidig. Dette gjør at studentene kan ta studiet nært sitt hjemsted, og slipper dermed å reise bort for å studere.

Et annet er å ha stedbundne samlinger, der studenter og lærer møtes fysisk.
Campus Nord AS innhenter ekspertise innenfor mange fagfelt utenfra.
Fagskoletilbudene innenfor Psykisk Helsearbeid, Rehabilitering og Helse, aldring og aktiv omsorg er studier som arrangeres i samarbeid med NKS Nettstudier, og flere vil komme.
Teorien for å bli Helsefagarbeider, er ett annet studium som arrangeres i samarbeid med NKS Nettstudier.

Campus Nord AS selger også hjertestartere, og avholder førstehjelpskurs!