SMITTEVERN - om kurset

HÅNDHYGIENE

fokus på hudens normale funksjoner og bakterier, og hvor viktig det er med god håndhygiene.


det beskrives detaljert hvordan håndvask og hånddesinfeksjon utføres.

 

smittevern

Kurset fokuserer på de mange detaljer som immunforsvaret til oss mennesker består av, og hvor viktig det er å bygge opp dette viktige forsvaret vi har.

immunologi 

oppbyggingen av immunforsvaret vårt, og hvordan immunforsvaret kan bekjempe eller tape en kamp mot bakterier og virus


Infeksjonssykdommer 

her beskriver kurset de vanligste infeksjonssykdommer som vi mennesker rammes av, alt fra bihulebetennelse til helvetesild og hepatitt.


 Alle disse infeksjonssykdommene er det viktig å kunne unngå i størst mulig grad.


korona

koronasymptomer, forskjell Korona og influensa, risikogrupper, Hva kan en selv gjøre og hvordan være rundt noen med Korona.


smittevernsloven


smittevernsloven kurset tar for seg de viktigste bestemmelsene som loven inneholder, og kanskje øke forståelsen for de ulike, strenge tiltak som alle har satt i gang med i forbindelse med Korona.


Når immunsystemet feiler 

En forlengelse av immunologi og immunforsvaret, fokus på ulike autoimmune sykdommer og hvorfor vi blir syke.


Smittevern 

hvordan kan en best unngå å bli smittet, hva skal en spesielt være oppmerksom på, noe fokus på personer som har mye kontakt med andre mennesker (i institusjon for eksempel). Kurset tar også for seg håndtering av smittede personer som må transporteres fra A til B.


Smittekjeden 

kurset tar for seg de 6 elementene som smittekjeden består av, og beskriver godt hva disse elementene innebærer og hvordan en kan bryte denne kjeden. Ca 400 slides ved hjelp av Power Point, i tillegg til noen filmsnutter fra Youtube.


forskjellige kurs
Kurs 1 

For deg som vil ha kunnskap om smittevernsrutiner og hygieneprinsipper, samt hvordan forebygge smitte på arbeidsplassen.


 Kurset er spesielt egnet for de som har kontakt med andre mennesker gjennom jobben, slik som frisører, fotterapeuter, hudpleiere, massører, fysioterapeuter o.l.


 Kurset gir en kort og konkret gjennomgang av rutiner og prinsipper, i tillegg til veileder for den enkelte yrkesgruppe. 

Dermed ivaretar man seg selv og andre på en god og kontrollert måte 


 Kurs på 3 timer 

 Pris kr: 5000.- 

 Max antall deltakere: 20


Kurs 2 

For deg som vil ha kunnskap om smittevernsrutiner og hygieneprinsipper, samt hvordan forebygge smitte på arbeidsplassen.


 I tillegg tar kurset for seg en del om immunforsvaret, grundig igjennom Korona og smittevern direkte til dette viruset. Smittekjeden og prinsipper for å bryte denne vil også være tema i dette kurset. 


 Kurset er spesielt egnet for de som har kontakt med andre mennesker gjennom jobben, slik som frisører, fotterapeuter, hudpleiere, massører, fysioterapeuter o.l. Skoler, barnehager, restauranter, kafeer, barer er også målgruppen her.


 Kurset gir en grundig gjennomgang av rutiner og prinsipper, i tillegg til veileder for den enkelte yrkesgruppe. 


 Kurs på 6 timer. 

 Pris kr: 8500.- 

 Max antall deltakere: 20


Kurs 3

 For alle som vil ha en grundig gjennomgang av smittevern, smittevernsprinsipper, hygieneprinsipper, prinsipper for desinfeksjon og ulike infeksjonssykdommer – i tillegg til Korona.


 Kurset er beregnet for alle som vil ha større forståelse for hvordan en kan bli smittet – og være en smittekilde.


 Det blir fokusert på hva det er som skjer når immunforsvaret vårt ikke klarer å gjøre jobben sin, og hva vi kan gjøre for å styrke dette. Hovedprinsippene i smittevernsloven vil også bli gjennomgått. 


 Kurs på 10 timer

 Pris kr: 10 000.- 

 Max antall deltakere: 20


PÅMELDING KURS - KONTAKT VIA E-POST: CAMPUSNORD@CAMPUSNORD.NO / TLF: 90243023

Dette lærer du: Etter endt kurs skal du være kjent med teorier og regelverk om smittevern og hvordan du kan innarbeide gode og praktiske rutiner for din -arbeidsplass i tråd med veilederen for din yrkesgruppe.

       Gjennomføring:  Vi bruker virtuelt klasserom på dette kurset. Det blir gjennomgang av teori, og legger opp til diskusjon og refleksjon over innholdet, samt et del spørsmål.

Lærer er sykepleier med lang undervisningserfaring.

Med virtuelt klasserom kan du følge undervisningen uavhengig av hvor du er: fra din egen PC/Mac eller sammen med andre på jobben.

Klasserom på nett skiller seg fra andre nettkurs fordi det kan benyttes interaktivt. Det vil si at du som nettstudent er en aktiv del av klassen hvor dere kan se hverandre og læreren, og kommunisere med hverandre. Dette fungerer enkelt og like effektivt som vanlig klasseromsundervisning.

Alle forelesningene vil også bli tatt opp og være tilgjengelig i kursportalen så lenge kurset varer. Dermed kan du spille dem av seinere, så mange ganger du ønsker.